Skip to main content
Wie wil meedoen met de solarbike zelfbouw club?
Who wants to join the solarbike DIY club?

Straalkachel mogelijk kankerverwekkend

Published: 15 January 2012
Last updated: 05 January 2023

Dankzij het onderzoek naar de gevaren van GSM straling is aan het licht gekomen dat ook straalkachels niet zonder gezondheidsrisico's zijn. Straalkachels hebben vrijwel dezelfde soort straling als GSM telefoons maar hebben een veel groter vermogen. Als mobiele telefoons al kanker kunnen veroorzaken dan zijn straalkachels een nog groter risico.

Straalkachel mogelijk kankerverwekkendStraalkachel mogelijk kankerverwekkend

Stralingsgevaar van mobieltjes

Onderzoeken hebben aangetoond dat straling van mobiele telefoons schadelijk is voor de gezondheid. Het advies is dan ook om een mobiele telefoon een paar centimeter van het hoofd te houden. Voor kleine kinderen is het gezondheidsrisico van mobiele telefoons onaanvaardbaar want de straling dringt bij hun dieper het hoofd binnen dan bij volwassenen.

Mobiele telefoon gevaarlijk?Mobiele telefoon gevaarlijk?

Image: Andy Newson / FreeDigitalPhotos.net

De straling van een straalkachel en GSM telefoon is vrijwel identiek

Het verschil tussen de verschillende soorten straling is de frequentie, dit is het aantal trillingen per seconden, uitgedrukt in Hz. Geluid heeft, hoewel het luchttrillingen zijn, ook een frequentie. Een contrabas heeft een lagere frequentie dan een viool.

Het gezondheidsrisico neemt toe met de frequentie; radioactieve straling bevindt zich dan ook aan de rechterkant van het spectrum:

Elektromagnetisch spectrumElektromagnetisch spectrum (HowStuffWorks)

Een straalkachel produceert infrarode straling. In het elektromagnetisch spectrum is te zien dat infraroodstraling grenst aan magnetron straling en GSM straling. De straling van een straalkachel is daardoor vrijwel identiek aan die van GSM telefonie. Maar terwijl het stralingsvermogen van een mobiele telefoon maximaal 0,25W bedraagt, is het vermogen van een straalkachel meer dan 1000W; het gezondheidsrisico moet dus veel groter zijn. Ook de hogere frequentie van infraroodstraling draagt bij aan een groter gezondheidsrisico.

Onderzoek naar stralingsgevaar straalkachel noodzakelijk

Het is nog onvoldoende bekend wat de gezondheidsrisico's zijn bij langdurige blootstelling aan straalkachels. Omdat door het substantieel grotere vermogen van straalkachels het lichaam en hoofd aan een hogere dosis straling wordt blootgesteld is het dringend nodig dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de lange termijn effecten van straalkachels.