Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Contents[Show]

Inleiding

Dit programma gebruiken wij om typfiles te bewerken, de auteur is Jürgen Dittrich. Als u alleen typfiles wilt installeren heeft u dit programma niet nodig. Wij gebruiken slechts een klein gedeelte van de functionaliteit van MapTk, alleen het bewerken van typfiles. De typfile staat in de projectfile (*.prj). Dit is een tekstbestand en deze mag bewerkt worden in Windows Kladblok. Maak back-ups van projectfiles, dit zijn de bronbestanden. De typfile wordt gegenereerd. Er wordt ook een registry file gegenereerd (*.reg), deze mag worden verwijderd.

 • Download het programma op deze site: http://www.maptk.dnsalias.com. Installeer het programma door de exe file uit te voeren.
 • Er staat een handleiding in Duits en Engels in C:\Program Files\MapTk.
 • Er wordt geen polygon draworderlist gemaakt, dit is niet nodig.
 • Er kan voor de backslash / of \ gebruikt worden.

Typfile genereren uit project file

 • Project > Change directory + PRJ file > selecteer de folder en de project file.
 • Genereer de typfile met de TYP knop. De projectfile wordt gecontroleerd op fouten zoals dubbele elementen.

Projectfile genereren uit typfile

Dit is nodig als er geen MapTk projectfile voorhanden is maar wel de typfile.

 • File > working directory > selecteer de folder waarin de typfile staat.
 • Menu TYP (niet de grote TYP knop) > TYP analysis > selecteer de typfile. Er wordt een projectfile met hierin de typfile gemaakt (*.TYP.PRJ).

Typfile bewerken met Windows Kladblok

Bewerken van elementen in de projectfile kan met MapTk maar soms is het handig om de projectfile direct met Windows Kladblok te bewerken. Let op, fouten in de projectfile zijn niet geoorloofd. Maak daarom altijd eerst een reservekopie. Een nieuwe projectfile (typfile) kan ook vervaardigd worden door elementen uit andere projectfiles of tekstfiles samen te voegen. Dat kan met Windows Kladblok. Bovenaan staan de project gegevens, kopieer dit gedeelte uit een willekeurige project file.

[Project]
Product=0
FamilyID=802
Version=0
Style=C:\blabla\blabla/AVD.TYP
[END]

Het FamilyID nummer is niet van belang, dat wordt later met MapSetToolKit aangepast. Onder [END] kunnen in willekeurige volgorde de elementen worden gekopieerd. MapTk zet alle elementen automatisch in de juiste volgorde en vernieuwt de projectfile. Extra commentaarregels # worden verwijderd. Het gedeelte vanaf # Python scripts used by 'Script' is niet van belang en mag worden verwijderd.

AVD.prj is samengesteld uit AVD_elements.txt en de rest is afkomstig van de template projectfile van MapTk. 

Typfile bewerken d.m.v. MapTk

 • Het is verplicht dat de projectfile de naam maptk.prj heeft.
 • File > working directory > selecteer de folder waarin het project staat. MapTk herkent maptk.prj automatisch.
 • Edit > selecteer de groep POI, Polyline of Polygon.
 • Element selecteren > 2 x LMB (left mouse button). Naam invoeren en bewerk het element.
 • Nieuw element toevoegen: Vul in bv. “0x1000” zonder naam > edit.
 • Elementen kopiëren. Selecteer het bron element. Veld Clone new type: bv. 0x1000 > Clone. Overschrijven van een bestaand type is niet mogelijk.
 • Let op: bij Cancel wordt soms toch opgeslagen.

Opmerkingen over bewerken van polylines

 • Neem bij patterns alleen Width 4, 8, 16 of 32 pixels.
 • Selecteren en plakken van kleuren: linker kleur met LMB, rechter kleur met RMB.
 • Kleur uit bitmap overnemen naar rechter veld met ctrl LMB of ctrl RMB.
 • Transparante kleur staat links boven “T”.
 • Twee dezelfde kleuren voor line en border is niet toegestaan.
 • Bij lines (pattern uit) is een transparante kleur niet mogelijk.
 • Selecteer “no tekst” indien de tekst weggelaten moet worden op de kaart.

Opmerkingen over bewerken van polygons

 • Het element 0x4b is de achtergrond.

Image analyse

Hier wordt een lijst gemaakt van alle elementen (POI’s, polylines en polygons) die een kaart (IMG file) bevat. Er wordt een *.mp file gegenereerd waarin de elementen staan, dit is een tekst bestand.

 • File > working directory > selecteer een folder waarin de *.mp file moet komen te staan.
 • Tools > IMG analysis > selecteer de IMG file.

Do you have any comments about the website? Please let me know.