Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Contents[Show]

Inleiding

Op de Garmin topokaarten worden wandel en fietspaden verdrongen door de vele hoogtelijnen en gemeentegrenzen en zijn daardoor slecht te zien. Op sommige oudere kaarten worden wegen, wandelpaden en waterlopen allemaal weergegeven met zeer smalle lijnen. Ook wordt de begroeiing, zoals bossen en boomgaarden niet aangegeven. De kaartweergave kan sterk worden verbeterd door een (gratis) typ file te installeren.

Waarom typfiles

Kaartweergave gegevens zijn in de topokaarten opgeslagen maar worden in Mapsource of de GPS niet altijd op een adequate manier vertoond. De kaartweergave kan sterk worden verbeterd door een gratis typ file te installeren. Dit is een bestand waarin beschreven wordt hoe wegen, wandelpaden, bossen enz. in Mapsource en op de GPS moeten worden weergeven. De meeste oudere kaarten gebruiken geen typ files maar de recentere Garmin kaarten wel. Er zijn twee typfiles gemaakt:

 • AVD.typ. Deze is geschikt is voor zowel Mapsource als voor het GPS toestel. Omdat het trackbackspoor moeilijk is te zien is voor het GPS toestel een speciale typfile gemaakt:
 • Trackback.typ. Deze is alleen voor de het GPS toestel om te gebruiken tijdens trackbacken. Bij het gebruik in de zon en bij fietsen is het trackbackspoor zeer slecht te zien waardoor je vaak het spoor kwijtraakt. Trackback.typ laat het trackback spoor veel beter opvallen. Omdat wegen worden weergegeven met smalle lijnen wordt het trackbackspoor niet meer gemaskeerd. Ook is de achtergrond geel gemaakt voor een beter contrast. Geef tracks altijd de kleur paars voor een betere zichtbaarheid.

Deze twee typfiles zijn universeel en kunnen voor ieder land gebruikt worden. De typfiles kunnen worden geïnstalleerd op onder andere de Garmin Etrex, Garmin Zumo en de GPSmap 60.

Verbeterde kaartweergave met AVD.typ

Hier zijn voorbeelden op Mapsource, links de originele weergave, rechts de verbeterde weergave met de AVD.typ file.

De Observant in Maastricht, de wandelpaden zijn rechts wél zichtbaar.

Observant oude weergave
Observant oude weergave
Observant verbeterde weergave
Observant verbeterde weergave

 Maastricht, de secundaire wegen zijn rechts wél zichtbaar. 

Maastricht oude weergave
Maastricht oude weergave
Maastricht verbeterde weergave
Maastricht verbeterde weergave

Verbeterde kaartweergave met Trackback.typ

Door de gele achtergrond en de weergave van de wegen door smalle lijnen, is het trackback spoor veel beter zichtbaar op het GPS toestel.

Het trackback spoor is veel beter zichtbaar op het GPS toestel met de typfile Trackback.typ.
Het trackback spoor is veel beter zichtbaar op het GPS toestel met de typfile Trackback.typ.
 

Typfiles installeren met MapSetToolKit

Algemeen

Dit programma gebruiken wij om typfiles te installeren op Mapsource. Download het programma op deze site: http://cypherman1.googlepages.com. Het is een zip bestand van 44 kB. MapsetToolkit wordt niet geïnstalleerd maar gestart door de MapsetToolkit.exe file uit te voeren. Wij gebruiken slechts een klein gedeelte van de functionaliteit van MapSetToolKit, alleen het gedeelte om typfiles te installeren. Mapsource wijzigt de bestanden product.tdb, product.mdx en het registry.

Kopieer Trackback.typ

In Mapsource heeft elk land een eigen topomap en alle topomappen kunnen gebruik maken van dezelfde typfile AVD.typ. Voor de topomappen die naar de GPS worden verstuurd, moet iedere topomap zijn eigen typfile hebben. Creëer een aparte typfile voor iedere topomap door de typfile Trackback.typ meerdere malen te dupliceren en te hernoemen. De filenaam kunt u zelf kiezen, bijvoorbeeld B TB.typ en NL TB.typ. Het resultaat ziet u hier:

Typfiles voorbeeld
Typfiles voorbeeld

De reden voor het kopiëren is het volgende. Omdat MapSetToolKit het FamilyID wijzigt in typfiles is voor elke kaart een aparte typfile nodig ook al zijn deze typfiles van oorsprong identiek. Als er geen aparte typfiles gemaakt zijn dan werkt Mapsource zelf nog goed maar gaat het verzenden naar de GPS fout. Deze procedure is niet nodig voor AVD.typ indien deze alleen gebruikt wordt voor Mapsource en niet voor de GPS. Let op: in de Windows Verkenner lijkt het of MapSetToolKit de typfiles niet wijzigt want de datum “gewijzigd op” blijft ongewijzigd, de typfile wordt echter wel degelijk gewijzigd.

Volgorde van installeren

 • Installeer eerst tijdelijk Trackback.typ op Mapsource (zie verderop). Verstuur daarna alle kaarten met de nieuwe weergave naar de GPS met Mapsource.
 • Installeer AVD.typ op Mapsource, dit is definitief. De tijdelijke installatie van Trackback.typ op Mapsource wordt overschreven.

 Typfile installatie procedure

 • De typfiles hoeven niet op een speciale plaats worden opgeslagen, u kunt de locatie zelf kiezen.
 • Mapsource afsluiten als dit nog loopt en start de MapSetToolKit.exe file.
 • Venster Mapset installed > selecteer een FAMILY, dit is het land.
 • Geen andere velden invullen. De START knop niet gebruiken.
 • Edit knop > selecteer de overeenkomstige typfile > apply. Er komt nu meestal een melding “The FID fields ...”. Negeer deze melding. Beantwoord met Ja. De FID en productcode worden nu automatisch aangepast in de typfile. Herhaal dit voor alle landen.
 • MapSetToolKit afsluiten.
 • MapSource starten. De kaartweergave moet nu veranderd zijn.

Kaarten verzenden naar de GPS

Het verzenden van alle subkaarten van meerdere landen met Mapsource kost een paar uur. Verzend daarom, om de typfile te beoordelen, alleen enkele subkaarten en kijk of de weergave op de GPS bevalt.

Het verzenden van de kaarten gaat per land. Zet in Mapsource kaartdetail op laagste, zoom helemaal uit, en selecteer de gewenste subkaarten met de kaartknop en verzend de kaarten naar de GPS met de verzendknop.

Risico's

Het gebruik van MapSetToolKit is voor eigen risico. Zorg er voor dat u de installatie CD’s van Mapsource en de topokaarten bij de hand heeft voor het geval dat er iets mis gaat. Er zijn echter geen problemen bekend en de typfiles kunnen altijd weer gede-installeerd worden.

AVD.typ eigenschappen

 • Paden en onverharde wegen zijn goed zichtbaar.
 • De hoogtelijnen zijn niet meer overheersend, ze worden weergeven met stippeltjes. 
 • Alle wegen, behalve paden en lokale wegen, hebben een breedte van 4 pixels. Het onderscheid tussen hoofdwegen, secundaire wegen en lokale wegen gebeurt met kleuren en deze zijn in overeenstemming met die van papieren topografische- en autokaarten.
 • Lokale wegen hebben een breedte van 2 pixels, zonder border. Deze kleine breedte voorkomt dat in woonwijken, waar de lokale weg wordt gebruikt, de wegen gaan overheersen op de kaart.
 • In kaarten, zoals van België, is er een overvloed aan o.a. palen en kruizen die worden afgebeeld met veel te grote symbolen. Deze symbolen (POI’s) zijn daarom verkleind waardoor ze niet meer overheersen op de kaart.
 • De belangrijkste elementen, zoals de meeste polylines en enkele POI’s, zijn opnieuw ontworpen. De andere elementen zijn afkomstig van de template projectfile van MapTk.

AVD.typ overzicht in programma Typ Wiz
AVD.typ overzicht in programma Typ Wiz

Trackback.typ eigenschappen

Ik heb veel geëxperimenteerd met deze typfile. Een enorme verbetering van de zichtbaarheid van het trackback spoor werd bereikt door de achtergrond geel te maken en alles weg te laten behalve de wegen en paden. Deze worden weergegeven met dunne lijnen.

Typfiles de-installeren

De typfile installatie kan weer ongedaan gemaakt worden als volgt:

 • Start MapSetToolKit.
 • Volg de procedure als beschreven bij het installeren van typfiles maar maak het typfile veld leeg i.p.v. een typfile te selecteren. Herhaal dit voor alle landen. 

Meer over typfiles

Zeer waarschijnlijk zult u nog geen typfiles kunnen vinden op uw PC. Dit is geen probleem, Mapsource is voorbereid op typfiles. Een typfile bevat de weergave van kaartelementen en is onderverdeeld in:

 • POI (Point Of Interest): symbolen voor kerken, scholen enz.
 • polylines: lijnen voor wegen hoogtelijnen enz.
 • polygons: vlakvulling voor rivieren, boomgaarden enz.

De elementen van typfiles zijn helaas onvoldoende logisch onderverdeeld waardoor de kaartleveranciers verschillend omgaan met de elementen. Om een voorbeeld te geven nemen wij de elementen “secundaire wegen”. Hiervan zijn er twee types, namelijk 0x04 en 0x05. Het ene land gebruikt 0x04 het andere land 0x05 en er zijn landen die beide types gebruiken. Om AVD.typ zo universeel mogelijk te houden zijn beide typen secundaire wegen daarom gelijk gemaakt. Voor andere elementen met hetzelfde probleem is hetzelfde gedaan.

Bewerken van typfiles

U kunt typefiles bewerken met MapTK. MapTk is hier beschreven.

Do you have any comments about the website? Please let me know.